tirsdag den 8. januar 2013

4. indlæg - reflektion

Da vi den lille afdeling kun har de bærbare computere til rådighed, brugte vi alt for lang tid på opstarten.
Det var en stor fordel at smartboardet blev brugt sideløbende, fordi det her var muligt at vende tilbage til det forgående trin... På den måde ramte vi hele tiden det enkelte barns aktuelle udviklingsniveau. Alle børnene fik udarbejdet deres egen mindmeister og var stolte over resultatet.
Børnene har nu lært at anvende et brainstorms-værktøj som er anvendelig i andre sammenhænge.
Et sjovt og lærerrigt forløb der blev grundstenen til deres eget litteraturværk.
Det eneste minus ved programmet er den manglende stavekontrol.

3. indlæg - Dokumentation

Her ses et eksempel på et elevarbejde.


http://www.mindmeister.com/244947864

2. indlæg - instruktion

Mindmeister


Før denne opstart, er der arbejdet med frk. Ignora bøgerne i klassen. Alle børn har læst min. 3 værker og har et kendskab til figurerne i historien. Børnene er nu klar til, at lave deres egen version af en Ignora bog. Jeg har valgt at bruge mindmeister som redskab til brainstorm af både personkarakteristik og handling.

- børnene intruduceres til skoletube via smartboard i klassen.
- børnene arbejder med deres egen mindmaister samtidigt med intruduktionen på smartboard.

http://www.mindmeister.com/

1: Nyt mind map
2: Blank
3: Ændring af "titlen" - Ignora i svømmehallen - enter
4: "+" for at tilføje en ide. (det er her vigtigt, at gøre børnene opmærksomme på, at hvis ideen er ny, skal de "trykke" på titlen)

1. indlæg - mål midler

Børnene i 1. klasse skal arbejde med et litteraturforløb omkring Ignora bøgerne.
Det primære mål med forløbet er, at børnene bliver i stand til at skrive deres egen Ignora bog. I forløbet er der flere forskellige delmål, hvor det er hensigt at et godt nvende Web 2.0 tjenester.
Da børnene i forvejen ikke har arbejdet med computeren, har jeg valgt et lettilgængeligt værktøj, som giver dem et godt arbejdskendskab og overblik til deres videre arbejde.